حساب دیفرانسیل و انتگرال (یک متغیره)

گروه مولفان:
حمیدرضا ظهوری زنگنه (نویسنده) | امیر نادری (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی اصفهان

درباره کتاب:
حساب دیفرانسیل و انتگرال (یک متغیره) عنوان کتابی است از امیر نادری که در 568 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حساب دیفرانسیل است. از امیر نادری، کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال با میپل(دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.