طراحی سیستم های آبیاری -جلد 2 (طراحی سیستم های آبیار تحت فشار)

مولف:
امین علیزاده (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه امام رضا

درباره کتاب:
طراحی سیستم های آبیاری -جلد2 (طراحی سیستم های آبیار تحت فشار) عنوان کتابی است از امین علیزاده که در 368 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه امام رضا در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آبیاری است. از امین علیزاده، کتاب‌های اقلیم و هواشناسی کشاورزی(دانشگاه امام رضا)، تشریح مسائل اصول هیدرولوژی کاربردی(دانشگاهی کیان)، رابطه آب و خاک و گیاه(دانشگاه امام رضا)، فیزیک خاک(دانشگاه امام رضا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
15,000 تومــان