ارقام شناسی در میوه ها (روش بررسی - تمایز، یکنواختی و ثبات)

مولف:
علی اکبر مظفری (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه کردستان

درباره کتاب:
ارقام شناسی در میوه ها (روش بررسی - تمایز، یکنواختی و ثبات) عنوان کتابی است از علی اکبر مظفری که در 526 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه کردستان در سال 1385 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب میوه ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,200 تومــان