ژئوتکنیک سازه های آبی (بر اساس کتاب طراحی سدهای کوچک)

گروه مولفان:
جی. دبلیو هیلف (نویسنده) | حسن گلمایی (مترجم) | بابک مومنی (مترجم) | میرخالق ضیاء تبار احمدی (مترجم)

ناشر:
دانشگاه مازندران

درباره کتاب:
ژئوتکنیک سازه های آبی (بر اساس کتاب طراحی سدهای کوچک) عنوان کتابی است از جی. دبلیو هیلف با ترجمه‌ی حسن گلمایی که در 244 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه مازندران در سال 1385 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,200 تومــان