فیزیک برای دانشجویان فنی و علوم (مکانیک و حرارت)

مولف:
رحمت اله روح اللهی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه مازندران

درباره کتاب:
فیزیک برای دانشجویان فنی و علوم (مکانیک و حرارت) عنوان کتابی است از رحمت اله روح اللهی که در 424 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه مازندران در سال 1386 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فیزیک است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.