راهنمای پرورش گوسفند - کتاب اول، نژادهای گوسفند

گروه مولفان:
منوچهر سوری (نویسنده) | ابراهیم نوریان سرور (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه رازی (کرمانشاه)

درباره کتاب:
راهنمای پرورش گوسفند - کتاب اول، نژادهای گوسفند عنوان کتابی است از ابراهیم نوریان سرور که در 202 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه رازی (کرمانشاه) در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب گوسفندها است. از ابراهیم نوریان سرور، کتاب غربالگری آزمایشگاهی گیاهان از نظر ویژگیهای فراتغذیه ای در نشخوارکنندگان(دانشگاه رازی (کرمانشاه)) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,900 تومــان