فرهنگ واژه های ترکی و مغولی در متون فارسی

مولف:
عزیز دولت آبادی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه تبریز

درباره کتاب:
فرهنگ واژه های ترکی و مغولی در متون فارسی عنوان کتابی است از عزیز دولت آبادی که در 338 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه تبریز در سال 1386 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان ترکی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.