بلورهای فوتونیک (قالبی برای شارش نور)

گروه مولفان:
جان دی. جونوپولوس (نویسنده) | رابرت دیوید مید (نویسنده) | جاشوا ان. وین (نویسنده) | مرتضی زرگر شوشتری (مترجم) | تهمینه جلالی (مترجم)

ناشر:
دانشگاه شهید چمران اهواز

درباره کتاب:
بلورهای فوتونیک (قالبی برای شارش نور) عنوان کتابی است از جاشوا ان. وین با ترجمه‌ی تهمینه جلالی که در 228 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1386 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Phonotic crystals: molding the flow of light، c1995. موضوع اصلی این کتاب بلورشناسی نوری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,000 تومــان