فرهنگ جامع علوم طیور

گروه مولفان:
عباسعلی قیصری (نویسنده) | علیرضا آذربایجانی (نویسنده) | فاطمه احمدی (نویسنده)

ناشر:
ارکان دانش

درباره کتاب:
فرهنگ جامع علوم طیور عنوان کتابی است از علیرضا آذربایجانی که در 616 صفحه و توسط انتشارات ارکان دانش در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علیرضا آذربایجانی، کتاب‌های اصول عملی پرورش و نگهداری مرغ بومی(ارکان دانش)، قدم در راه سلامتی(سرو یاسین)، آب، خاک، هوا نعمت های بزرگ خدا(سرو یاسین)، آجیل مشگل گشا(سرو یاسین)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.