ریاضیات جامع صنایع غذایی (درس، نکته و تست آزمون های کارشناسی ارشد سال های 74 الی 89)

مولف:
رضا فرهمندفر (نویسنده)

ناشر:
علم کشاورزی ایران

درباره کتاب:
ریاضیات جامع صنایع غذایی (درس، نکته و تست آزمون های کارشناسی ارشد سال های 74 الی 89) عنوان کتابی است از رضا فرهمندفر که در 248 صفحه و توسط انتشارات علم کشاورزی ایران در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ریاضیات است. از رضا فرهمندفر، کتاب‌های اسانس ها به عنوان ترکیبات شیمی سبز(صحرا شرق)، مبانی جامع میکروبیولوژی صنایع غذایی(صحرا شرق)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.