ریاضیات جامع صنایع غذایی (درس، نکته و تست آزمون های کارشناسی ارشد سال های 74 الی 89)

مولف:
رضا فرهمندفر (نویسنده)

ناشر:
علم کشاورزی ایران

درباره کتاب:
ریاضیات جامع صنایع غذایی (درس، نکته و تست آزمون های کارشناسی ارشد سال های 74 الی 89) عنوان کتابی است از رضا فرهمندفر که در 248 صفحه و توسط انتشارات علم کشاورزی ایران در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ریاضیات است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رضا فرهمندفر، کتاب‌های اسانس ها به عنوان ترکیبات شیمی سبز(صحرا شرق)، مبانی جامع میکروبیولوژی صنایع غذایی(صحرا شرق)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.