فرهنگ شیلات و آبزی پروری (انگلیسی به فارسی)

مولف:
مهرداد عبدالله مشایی (نویسنده)

ناشر:
دریاسر

درباره کتاب:
فرهنگ شیلات و آبزی پروری (انگلیسی به فارسی) عنوان کتابی است از مهرداد عبدالله مشایی که در 108 صفحه و توسط انتشارات دریاسر در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهرداد عبدالله مشایی، کتاب‌های پرورش و بیماریهای ماهی و میگو(دانشگاه شهید چمران اهواز)، فیزیولوژی ماهی در سیستمهای پرورش متراکم(دریاسر)، مدیریت مزارع پرورش ماهی گرمابی(دریاسر)، آبزی پروری برای دامپزشکان(دانشگاه شهید چمران اهواز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.