تجزیه و تحلیل سیستم - مجموعه کتب کارشناسی ارشد مهندسی برق [مجموعه کتب همراه کارشناسی ارشد علوی. مجموعه کتب کارشناسی ارشد مهندسی برق تجزیه و تحلیل سیستم/2]

گروه مولفان:
رضا محبوبی اسفنجانی (نویسنده) | سونا قدیمی (نویسنده)

ناشر:
علوی فرهیخته

درباره کتاب:
تجزیه و تحلیل سیستم - مجموعه کتب کارشناسی ارشد مهندسی برق [مجموعه کتب همراه کارشناسی ارشد علوی. مجموعه کتب کارشناسی ارشد مهندسی برق تجزیه و تحلیل سیستم/2] عنوان کتابی است از رضا محبوبی اسفنجانی که در 222 صفحه و توسط انتشارات علوی فرهیخته در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.