آمار و احتمال - مجموعه کتب کارشناسی ارشد (مهندسی صنایع)[بسته های کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، آمار و احتمالات/ 8]

مولف:
نادر جعفری (نویسنده)

ناشر:
علوی فرهیخته

درباره کتاب:
آمار و احتمال - مجموعه کتب کارشناسی ارشد (مهندسی صنایع) [بسته های کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، آمار و احتمالات/8] عنوان کتابی است از نادر جعفری که در 450 صفحه و توسط انتشارات علوی فرهیخته در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.