خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها (ویژه گروه فنی-مهندسی، شامل شرح درس، نکته ...)[مجموعه کتب کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر/ 5]

مولف:
ابوالفضل محبی (نویسنده)

ناشر:
علوی فرهیخته

درباره کتاب:
خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها (ویژه گروه فنی-مهندسی، شامل شرح درس، نکته ...) [مجموعه کتب کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر/5] عنوان کتابی است از ابوالفضل محبی که در 236 صفحه و توسط انتشارات علوی فرهیخته در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ابوالفضل محبی، کتاب‌های شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون(علوی فرهیخته)، زبان عمومی و تخصصی(علوی فرهیخته)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.