هوش هیجانی و مدیریت در سازمان (مبانی نظری، شیوه های آموزشی و ابزارها ی سنجش)

گروه مولفان:
مهدی سبحانی نژاد (نویسنده) | علیرضا یوزباشی (نویسنده)

ناشر:
یسطرون

درباره کتاب:
هوش هیجانی و مدیریت در سازمان (مبانی نظری، شیوه های آموزشی و ابزارها ی سنجش) عنوان کتابی است از مهدی سبحانی نژاد که در 220 صفحه و توسط انتشارات یسطرون در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب قابلیت اجرایی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهدی سبحانی نژاد، کتاب‌های رفتار شهروندی سازمانی(یسطرون)، سازمان یادگیرنده(یسطرون)، جامعه شناسی آموزش و پرورش(یسطرون)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.