هوش هیجانی و مدیریت در سازمان (مبانی نظری، شیوه های آموزشی و ابزارها ی سنجش)

گروه مولفان:
مهدی سبحانی نژاد (نویسنده) | علیرضا یوزباشی (نویسنده)

ناشر:
یسطرون

درباره کتاب:
هوش هیجانی و مدیریت در سازمان (مبانی نظری، شیوه های آموزشی و ابزارها ی سنجش) عنوان کتابی است از مهدی سبحانی نژاد که در 220 صفحه و توسط انتشارات یسطرون در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب قابلیت اجرایی است. از مهدی سبحانی نژاد، کتاب‌های رفتار شهروندی سازمانی(یسطرون)، سازمان یادگیرنده(یسطرون)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.