نظام قضایی و آیین دادرسی ایران (از افشاریه تا انقلاب مشروطه)

مولف:
محمد طیبی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه شهید باهنر (کرمان)

درباره کتاب:
نظام قضایی و آیین دادرسی ایران (از افشاریه تا انقلاب مشروطه) عنوان کتابی است از محمد طیبی که در 500 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه شهید باهنر (کرمان) در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب قوه قضائیه است. از محمد طیبی، کتاب شیوه های تهییج و پایداری سپاهیان در صدر اسلام(دانشگاه شهید باهنر (کرمان)) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.