معمای گاهشماری زرتشتی (مجموعه مقالات)

مولف:
همایون صنعتی زاده (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه شهید باهنر (کرمان)

درباره کتاب:
معمای گاهشماری زرتشتی (مجموعه مقالات) عنوان کتابی است از همایون صنعتی زاده که در 256 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه شهید باهنر (کرمان) در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب گاهشماری ایرانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از همایون صنعتی زاده، کتاب‌های حاجی مراد(کتاب پنجره)، تاریخ کیش زرتشت(گستره)، تاثیر علم در اندیشه(گستره)، آغاز و فرجام سومریان(گستره)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.