معمای گاهشماری زرتشتی (مجموعه مقالات)

مولف:
همایون صنعتی زاده (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه شهید باهنر (کرمان)

درباره کتاب:
معمای گاهشماری زرتشتی (مجموعه مقالات) عنوان کتابی است از همایون صنعتی زاده که در 256 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه شهید باهنر (کرمان) در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب گاهشماری ایرانی است. از همایون صنعتی زاده، کتاب‌های حاجی مراد(کتاب پنجره)، تاریخ کیش زرتشت(گستره)، تاثیر علم در اندیشه(گستره)، آغاز و فرجام سومریان(گستره)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.