ژنتیک مولکولی واتسون -جلد 1

گروه مولفان:
جیمز واتسون (نویسنده) | خسرو خواجه (نویسنده)

ناشر:
خانه زیست شناسی

درباره کتاب:
ژنتیک مولکولی واتسون -جلد1 عنوان کتابی است از خسرو خواجه که در 348 صفحه و توسط انتشارات خانه زیست شناسی در سال 1391 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Molecular biology of the gene، 6th. ed، c2008. موضوع اصلی این کتاب زیست شناسی مولکولی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از خسرو خواجه، کتاب‌های ژنتیک مولکولی واتسون(خانه زیست شناسی)، بیولوژی کمپبل(خانه زیست شناسی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.