عملیات حرارتی کاربردی (تئوری، آزمایشگاه، کارگاه)

مولف:
مهدی میرجانی (نویسنده)

ناشر:
سنجش سپاهان

درباره کتاب:
عملیات حرارتی کاربردی (تئوری، آزمایشگاه، کارگاه) عنوان کتابی است از مهدی میرجانی که در 320 صفحه و توسط انتشارات سنجش سپاهان در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فلزها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,500 تومــان