خلاصه مباحث اساسی آزمون ورودی دکترای تخصصی Ph. D (اقتصاد، اقتصادسنجی)

مولف:
امین منصوب (نویسنده)

ناشر:
پردازش

درباره کتاب:
خلاصه مباحث اساسی آزمون ورودی دکترای تخصصی Ph. D (اقتصاد، اقتصادسنجی) عنوان کتابی است از امین منصوب که توسط انتشارات پردازش در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اقتصاد سنجی است. از امین منصوب، کتاب اقتصاد(پردازش) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
30,000 تومــان