خلاصه مباحث اساسی آزمون ورودی دکترای تخصصی Ph. D (اقتصاد، اقتصادسنجی)

مولف:
امین منصوب (نویسنده)

ناشر:
پردازش

درباره کتاب:
خلاصه مباحث اساسی آزمون ورودی دکترای تخصصی Ph. D (اقتصاد، اقتصادسنجی) عنوان کتابی است از امین منصوب که توسط انتشارات پردازش در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اقتصاد سنجی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
30,000 تومــان