خلاصه مباحث اساسی آزمون ورودی دکترای تخصصی (Ph. D) (حقوق خصوصی (حقوق مدنی))

مولف:
حیدر امیدی (نویسنده)

ناشر:
پردازش

درباره کتاب:
خلاصه مباحث اساسی آزمون ورودی دکترای تخصصی (Ph. D) (حقوق خصوصی (حقوق مدنی)) عنوان کتابی است از حیدر امیدی که توسط انتشارات پردازش در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. از حیدر امیدی، کتاب خلاصه مباحث اساسی آزمون ورودی دکترای تخصصی(پردازش) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.