بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران (تحلیل فقهی و حقوقی ارث زن از دارایی شوهر)

مولف:
حسین مهرپور (نویسنده)

ناشر:
اطلاعات

درباره کتاب:
بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران (تحلیل فقهی و حقوقی ارث زن از دارایی شوهر) عنوان کتابی است از حسین مهرپور که توسط انتشارات اطلاعات در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زنان (فقه) است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین مهرپور، کتاب‌های نظام بین المللی حقوق بشر(اطلاعات)، حقوق بشر و راهکارهای اجرای آن(اطلاعات)، مباحثی از حقوق زن(اطلاعات)، دیدگاههای جدید در مسائل حقوقی(اطلاعات)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
1,800 تومــان