بازخوانی آموزه های سیاسی اسلام شیعی و مسئله تحزب (با تاکید بر دوره جمهوری اسلامی)

مولف:
مهدی براتعلی پور (نویسنده)

ناشر:
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

درباره کتاب:
بازخوانی آموزه های سیاسی اسلام شیعی و مسئله تحزب (با تاکید بر دوره جمهوری اسلامی) عنوان کتابی است از مهدی براتعلی پور که توسط انتشارات موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شیعه و سیاست است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهدی براتعلی پور، کتاب‌های پیشگامان فضیلت و آزادی در نگرش های سیاسی-دینی ایران معاصر(دانشگاه مفید)، ساختار جامعه و دولت دینی(موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره))، امام خمینی و جامعه مدنی(موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره))، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.