چند معنایی در قرآن کریم (درآمدی بر توسعه در دلالت های قرآنی)

مولف:
محمود طیب حسینی (نویسنده)

ناشر:
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

درباره کتاب:
چند معنایی در قرآن کریم (درآمدی بر توسعه در دلالت های قرآنی) عنوان کتابی است از محمود طیب حسینی که توسط انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب قرآن است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمود طیب حسینی، کتاب‌های درآمدی بر دانش مفردات قرآن(پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)، پژوهشی در محکم و متشابه(پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,500 تومــان