کالبدشکافی سیاستهای غرب در قبال ایران (سایه های غرب مداری در علوم انسانی)

مولف:
حمیدرضا یوسفی (نویسنده)

ناشر:
اطلاعات

درباره کتاب:
کالبدشکافی سیاستهای غرب در قبال ایران (سایه های غرب مداری در علوم انسانی) عنوان کتابی است از حمیدرضا یوسفی که توسط انتشارات اطلاعات در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شرق و غرب است. از حمیدرضا یوسفی، کتاب مبانی و ساختار فلسفه میان فرهنگی(موسسه فرهنگی هنری پگاه روزگار نو) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
1,400 تومــان