1001 بهانه برای تبسم (جمله های طنز و کاریکلماتور)

گروه مولفان:
فاطمه رویگر (نویسنده) | زهرا رویگر (نویسنده)

ناشر:
پل

درباره کتاب:
1001 بهانه برای تبسم (جمله های طنز و کاریکلماتور) عنوان کتابی است از فاطمه رویگر که توسط انتشارات پل در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کاریکلماتور است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,500 تومــان