حکومت جهانی حضرت مهدی (و استراتژی انتظار در اندیشه امام خمینی رحمه الله)

مولف:
غلامرضا حسینی (نویسنده)

ناشر:
کتاب جمکران وابسته به مسجد مقدس جمکران

درباره کتاب:
حکومت جهانی حضرت مهدی (و استراتژی انتظار در اندیشه امام خمینی رحمه الله) عنوان کتابی است از غلامرضا حسینی که توسط انتشارات کتاب جمکران وابسته به مسجد مقدس جمکران در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مهدویت است. از غلامرضا حسینی، کتاب صحه گذاری سیستم های اندازه گیری(دایره دانش) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.