پاسخ های تشریحی فیزیک پایه (شامل مباحث فیزیک 1، 2 و 3)

مولف:
احمد جوکار (نویسنده)

ناشر:
جوکار

درباره کتاب:
پاسخ های تشریحی فیزیک پایه (شامل مباحث فیزیک 1، 2 و 3) عنوان کتابی است از احمد جوکار که توسط انتشارات جوکار در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احمد جوکار، کتاب‌های قواعد بازی(جوکار)، فیزیک پایه(بین المللی گاج)، متمم فیزیک پایه(جوکار)، فیزیک پایه(جوکار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.