الزامات عمومی مدیریت -جلد 4

گروه مولفان:
قدرت الله نصیری (نویسنده) | محمدتقی جعفرزاده (نویسنده) | محمدرضا سرافرازی اردکانی (نویسنده)

ناشر:
حک

درباره کتاب:
الزامات عمومی مدیریت -جلد4 عنوان کتابی است از قدرت الله نصیری که توسط انتشارات حک در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب پتروشیمی، صنایع است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از قدرت الله نصیری، کتاب‌های حدود تماس شغلی عوامل بیماری زا در صنایع پتروشیمی(حک)، مجموعه راهنماهای ایمنی و آتش نشانی در صنایع پتروشیمی(حک)، مجموعه راهنماهای ایمنی و آتش نشانی در صنایع پتروشیمی(حک)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.