فنون روان شناسی مثبت گرا (راهنمای درمانگران)

گروه مولفان:
جینا ال مگیر-موئی (نویسنده) | فرید براتی سده (مترجم)

ناشر:
رشد

درباره کتاب:
فنون روان شناسی مثبت گرا (راهنمای درمانگران) عنوان کتابی است از جینا ال مگیر-موئی با ترجمه‌ی فرید براتی سده که توسط انتشارات رشد در سال 1391 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Therapist's guide to positive psychological interventions، 2009. موضوع اصلی این کتاب روان درمانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.