مجموعه راهنماهای بهداشت کار در صنایع پتروشیمی -جلد 2

گروه مولفان:
ماندانا آقابیگی (نویسنده) | مهدی جهانگیری (نویسنده) | بهمن رماوندی (نویسنده)

ناشر:
حک

درباره کتاب:
مجموعه راهنماهای بهداشت کار در صنایع پتروشیمی -جلد2 عنوان کتابی است از مهدی جهانگیری که توسط انتشارات حک در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایمنی صنعتی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهدی جهانگیری، کتاب‌های راهکارهای ارگونومیک در صنایع فرآیندی(فدک ایساتیس)، حدود تماس شغلی عوامل بیماری زا در صنایع پتروشیمی(حک)، مجموعه آیین نامه های بهداشت کار در صنایع پتروشیمی requiruirments in petrochemical industries(حک)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.