استانداردهای توانایی تفکر انتقادی (اصل ها، شاخص های کارکرد و پیامدها)

گروه مولفان:
لیندا الدر (نویسنده) | ریچارد پل (نویسنده) | مرتضی ‏ کوکبی (مترجم) | خدیجه قنبری مهر نیت (مترجم)

ناشر:
سپهر دانش

درباره کتاب:
استانداردهای توانایی تفکر انتقادی (اصل ها، شاخص های کارکرد و پیامدها) عنوان کتابی است از لیندا الدر با ترجمه‌ی مرتضی ‏ کوکبی که توسط انتشارات سپهر دانش در سال 1392 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از . .. A guide for educators to critical thinking competency standards: standards، principles، performance indicators. موضوع اصلی این کتاب تفکر انتقادی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از لیندا الدر، کتاب‌های راهنمای تفکر تحلیلی(بهجت)، مغالطه های پرکاربرد(فرهنگ نشر نو)، سوگیری رسانه ای(فرهنگ نشر نو)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,000 تومــان
موضوعات کتاب
تفکر انتقادی