اقدام پژوهی از طراحی تا ارزیابی (راهنمای گام به گام معلمان)

گروه مولفان:
محمد رضا آهنچیان (نویسنده) | مهدی محمدآقایی (نویسنده)

ناشر:
رشد

درباره کتاب:
اقدام پژوهی از طراحی تا ارزیابی (راهنمای گام به گام معلمان) عنوان کتابی است از محمد رضا آهنچیان که توسط انتشارات رشد در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تحقیق عملی در آموزش و پرورش است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد رضا آهنچیان، کتاب‌های انسان شناسی تربیتی(آییژ)، آموزش و پرورش در شرایط پست مدرن(طهوری)، اقتصاد آموزش و پرورش(سمت)، رهبری و مدیریت آموزشی(رشد)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.