بانک سوالات امتحانی کاربرد فناوریهای جدید در آموزش (براساس کتاب کاربرد فناوریهای جدید در آموزش تالیف دکتر شهناز ذوفن)

گروه مولفان:
علی قنبری (نویسنده) | محمد قنبری طلب (نویسنده)

ناشر:
فراگیر هگمتانه

درباره کتاب:
بانک سوالات امتحانی کاربرد فناوریهای جدید در آموزش (براساس کتاب کاربرد فناوریهای جدید در آموزش تالیف دکتر شهناز ذوفن) عنوان کتابی است از علی قنبری که توسط انتشارات فراگیر هگمتانه در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تکنولوژی آموزشی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی قنبری، کتاب‌های شعر ماهی صید نشدنی(بوتیمار)، چسب و قیچی در گزارش یک ذهن اجاره ای(بوتیمار)، جریان شناسی، معرفی و نمونه آثار شعر پست مدرن(بوتیمار)، کتاب زیرنویس لوحه من(سیب)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.