راهنمای آموزش مدارس عاری از خطر (ویژه دانش آموزان دوره دوم متوسطه)

گروه مولفان:
سعیده شکیبایی (نویسنده) | طیبه شکیبایی (نویسنده) | محترم ماهی (نویسنده)

ناشر:
ما و شما

درباره کتاب:
راهنمای آموزش مدارس عاری از خطر (ویژه دانش آموزان دوره دوم متوسطه) عنوان کتابی است از سعیده شکیبایی که توسط انتشارات ما و شما در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نوجوانان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سعیده شکیبایی، کتاب‌های راهنمای پیشگیری از آسیب های اجتماعی ویژه کارکنان(ما و شما)، راهنمای پیشگیری از آسیب های اجتماعی ویژه والدین(ما و شما)، راهنمای آموزش مهارت های مقابله ای با اعتیاد و آسیب های اجتماعی(ما و شما)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.