شاخص های توسعه پایدار (اصول، مفاهیم و نظریه ها)

مولف:
کریم نادری مهدیی (مترجم)

ناشر:
سپهر دانش

درباره کتاب:
شاخص های توسعه پایدار (اصول، مفاهیم و نظریه ها) عنوان کتابی است با ترجمه کریم نادری مهدیی که توسط انتشارات سپهر دانش در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب توسعه پایدار است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان
موضوعات کتاب
توسعه پایدار