قانون بودجه سال1392کل کشور (مصوب 1392/ 03/ 19 مجلس شورای اسلامی)

مولف:
جهانگیر منصور (نویسنده)

ناشر:
دوران

درباره کتاب:
قانون بودجه سال1392کل کشور (مصوب 1392/ 03/ 19 مجلس شورای اسلامی) عنوان کتابی است از جهانگیر منصور که توسط انتشارات دوران در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بودجه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جهانگیر منصور، کتاب‌های قوانین و مقررات مربوط به شوراهای حل اختلاف(دیدار)، قوانین و مقررات بیمه(دوران)، قوانین و مقررات جدید خدمت وظیفه عمومی(دیدار)، قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری(دیدار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.