مجموعه آزمون های طبقه بندی شده کارشناسی ارشد روان شناسی (از سال1392-1380همراه با پاسخ های تشریحی)

مولف:
علیرضا محمدی (نویسنده)

ناشر:
کتابخانه فرهنگ

درباره کتاب:
مجموعه آزمون های طبقه بندی شده کارشناسی ارشد روان شناسی (از سال1392-1380همراه با پاسخ های تشریحی) عنوان کتابی است از علیرضا محمدی که توسط انتشارات کتابخانه فرهنگ در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علیرضا محمدی، کتاب‌های راهنمای کامل هنرمندان در حالات چهره(میردشتی)، تشریح کامل مسائل شیمی فیزیک اتکینز(آذرین مهر)، خودآموز روباتیک(آفرنگ)، مفاهیم اساسی در روانشناسی عمومی(کتابخانه فرهنگ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.