مجموعه آزمون های طبقه بندی شده کارشناسی ارشد روان شناسی (از سال1392-1380همراه با پاسخ های تشریحی)

مولف:
علیرضا محمدی (نویسنده)

ناشر:
کتابخانه فرهنگ

درباره کتاب:
مجموعه آزمون های طبقه بندی شده کارشناسی ارشد روان شناسی (از سال1392-1380همراه با پاسخ های تشریحی) عنوان کتابی است از علیرضا محمدی که توسط انتشارات کتابخانه فرهنگ در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. از علیرضا محمدی، کتاب‌های راهنمای کامل هنرمندان در حالات چهره(میردشتی)، تشریح کامل مسائل شیمی فیزیک اتکینز(آذرین مهر)، خودآموز روباتیک(آفرنگ)، مفاهیم اساسی در روانشناسی عمومی(کتابخانه فرهنگ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.