هماتولوژی و انعقاد خون (هنری دیویدسون2011)

گروه مولفان:
ریچارد ا مک فرسون (نویسنده) | متیو آر. پینکوس (نویسنده) | جان برناد هنری (نویسنده) | ایزرییل دیویدسون (نویسنده) | داود بشاش (مترجم) | مژده سادات محمدیان رسنانی (مترجم)

ناشر:
کتابخانه فرهنگ

درباره کتاب:
هماتولوژی و انعقاد خون (هنری دیویدسون2011) عنوان کتابی است از ریچارد ا مک فرسون با ترجمه‌ی داود بشاش که توسط انتشارات کتابخانه فرهنگ در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تشخیص آزمایشگاهی است. از ریچارد ا مک فرسون، کتاب هماتولوژی و انعقاد خون(کتابخانه فرهنگ) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
30,000 تومــان