آموزش روش های تدبر در قرآن -جلد 7 (روش های تدبر سوره های مدنی)[مجموعه کتب مهارتی حوزه قرآن و امام]

مولف:
احمدرضا اخوت (نویسنده)

ناشر:
قرآن و اهل بیت نبوت (ع)

درباره کتاب:
آموزش روش های تدبر در قرآن -جلد7 (روش های تدبر سوره های مدنی) [مجموعه کتب مهارتی حوزه قرآن و امام] عنوان کتابی است از احمدرضا اخوت که توسط انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت (ع) در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب قرآن است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احمدرضا اخوت، کتاب‌های پرورش تفکر قرآنی(کتاب فردا)، پرورش تفکر بنیادی(کتاب فردا)، مبانی و مهارت های برنامه ریزی(کتاب فردا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
16,500 تومــان