آهنگ های ساده برای نوآموزان پیانو (بارون بارونه)

مولف:
سوسن کوشادپور (نویسنده)

ناشر:
مهراندیش

درباره کتاب:
آهنگ های ساده برای نوآموزان پیانو (بارون بارونه) عنوان کتابی است از سوسن کوشادپور که توسط انتشارات مهراندیش در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب پیانو است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سوسن کوشادپور، کتاب‌های آهنگ های ساده برای نوآموزان پیانو(مهراندیش)، آهنگ های ساده برای نوآموزان پیانو(مهراندیش)، آهنگ های ساده برای نوآموزان پیانو(مهراندیش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
18,000 تومــان