اصول فقه کاربردی -جلد 1 (مباحث الفاظ)

گروه مولفان:
حسین قافی (نویسنده) | سعید شریعتی (نویسنده)

ناشر:
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

درباره کتاب:
اصول فقه کاربردی -جلد1 (مباحث الفاظ) عنوان کتابی است از حسین قافی که توسط انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اصول فقه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین قافی، کتاب‌های اصول فقه کاربردی(پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)، اصول فقه کاربردی(پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
16,400 تومــان
موضوعات کتاب
اصول فقه