الزامات مدیریت انرژی -جلد 9

گروه مولفان:
محمدتقی جعفرزاده (گردآورنده) | محمد خوشگرد (گردآورنده) | محمدرضا درشی (گردآورنده)

ناشر:
حک

درباره کتاب:
الزامات مدیریت انرژی -جلد9 عنوان کتابی است از محمد خوشگرد که توسط انتشارات حک در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سیاست انرژی است.