امام خمینی و پارلمان در جمهوری اسلامی ایران (سیر تکوین نهاد پارلمان در اندیشه امام خمینی (س))

مولف:
محمد وحید قلفی (نویسنده)

ناشر:
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

درباره کتاب:
امام خمینی و پارلمان در جمهوری اسلامی ایران (سیر تکوین نهاد پارلمان در اندیشه امام خمینی (س)) عنوان کتابی است از محمد وحید قلفی که توسط انتشارات موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران. مجلس شورای اسلامی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.