بهشت ریاضی هشتم، آموزش کامل مفاهیم ریاضی هشتم به زبان ساده و کتاب کار و تمرین (هم آموزش و هم کار و تمرین در یک کتاب مناسب. ..)

گروه مولفان:
سیدمجید میری (نویسنده) | یزدان منصوری (نویسنده) | مهرداد سعیدی فرید (نویسنده)

ناشر:
لوح برتر

درباره کتاب:
بهشت ریاضی هشتم، آموزش کامل مفاهیم ریاضی هشتم به زبان ساده و کتاب کار و تمرین (هم آموزش و هم کار و تمرین در یک کتاب مناسب. ..) عنوان کتابی است از مهرداد سعیدی فرید که توسط انتشارات لوح برتر در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ریاضیات است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.