بودجه ریزی بر مبنای عملکرد (تئوری و مدل پیاده سازی)

گروه مولفان:
عادل آذر (نویسنده) | طیبه امیرخانی (نویسنده)

ناشر:
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

درباره کتاب:
بودجه ریزی بر مبنای عملکرد (تئوری و مدل پیاده سازی) عنوان کتابی است از طیبه امیرخانی که توسط انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بودجه است. از طیبه امیرخانی، کتاب بودجه ریزی عمومی(سمت) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
18,000 تومــان