دانش و نظام های دانش (فراگیری از شگفتی های ذهن)

گروه مولفان:
الی یزر گایسلر (نویسنده) | مرتضی ‏ کوکبی (مترجم)

ناشر:
سپهر دانش

درباره کتاب:
دانش و نظام های دانش (فراگیری از شگفتی های ذهن) عنوان کتابی است از الی یزر گایسلر با ترجمه‌ی مرتضی ‏ کوکبی که توسط انتشارات سپهر دانش در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Knowledge and Knowledge Systems: Learning from the Wonders of the mind، c2008. موضوع اصلی این کتاب مدیریت دانش است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.