راهنمای کاربردی تجهیزات حفاظت فردی (الزامات، ویژگی ها، استانداردها)

مولف:
علیرضا نتاج (گردآورنده)

ناشر:
حک

درباره کتاب:
راهنمای کاربردی تجهیزات حفاظت فردی (الزامات، ویژگی ها، استانداردها) عنوان کتابی است از علیرضا نتاج که توسط انتشارات حک در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب پوشاک محافظ است.
قیمت کتاب
19,000 تومــان
موضوعات کتاب
پوشاک محافظ