راهنمای گام به گام ریاضی عمومی (پیش دانشگاهی رشته ی علوم تجربی)

مولف:
اکرم حبیب اللهی علی شاه (نویسنده)

ناشر:
منتشران

درباره کتاب:
راهنمای گام به گام ریاضی عمومی (پیش دانشگاهی رشته ی علوم تجربی) عنوان کتابی است از اکرم حبیب اللهی علی شاه که توسط انتشارات منتشران در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ریاضیات است.