رهنمودهای کیفی آب آشامیدنی

مولف:
امیرحسین محوی (مترجم)

ناشر:
علمی سنا

درباره کتاب:
رهنمودهای کیفی آب آشامیدنی عنوان کتابی است با ترجمه امیرحسین محوی که توسط انتشارات علمی سنا در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Guidelines for drinking-water quality. incorporating First and second addendavolume 1، Recommendations. ، 3 rd ed، 2004. موضوع اصلی این کتاب آب است.